ศูนย์พักคอย Community Isolation เทศบาลนครเชียงใหม่

มดงานอีโคเอ็นมาแล้วค่ะ


ทุกคนร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้ “ศูนย์พักคอย Community Isolation เทศบาลนครเชียงใหม่”  เสร็จสมบูรณ์ทันตามกำหนดการ


ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้อีโคเอ็นได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีในครั้งนี้


อีโคเอ็น รับออกแบบ ติดตั้ง ระบบระบายอากาศ และปรับอากาศ แบบครบวงจร


ECOEN เยี่ยม เย็น เน้นประหยัดพลังงาน
The Ecology of Engineering