ผลงานที่ผ่านมา

บริษัท อีโคเอ็น จำกัด รับออกแบบ ติดตั้ง ระบบปรับอากาศแบบครบวงจร ได้แก่...ระบบทำความเย็นหรือระบบอีแวป (Evaporative System) เครื่องทำลมเย็น, ระบบระบายอากาศ (Ventilation System)  , ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning) , ระบบไฟ (Electric System) , ระบบ Evap , เครื่องส่งลมเย็น , โรงเรือน evap  , waterline , yushi   เป็นต้น