ผลงานที่ผ่านมา

บริษัท อีโคเอ็น จำกัด รับออกแบบ ติดตั้ง ระบบต่างๆ แบบครบวงจร ได้แก่...ระบบทำความเย็นหรือระบบอีแวป (Evaporative System) ระบบระบายอากาศ (Ventilation System) ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning) ระบบไฟ (Electric System)