ผลงานที่ผ่านมา

บริษัท อีโคเอ็น จำกัด รับออกแบบ ติดตั้ง ระบบต่างๆ แบบครบวงจร ได้แก่...ระบบทำความเย็นหรือระบบอีแวป (Evaporative System) เครื่องทำลมเย็น, ระบบระบายอากาศ (Ventilation System)  , ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning) ระบบไฟ (Electric System) ระบบ Evap , เครื่องส่งลมเย็น , โรงเรือน evap