ศูนย์พักคอย ตันปัน

“ศูนย์พักคอย ตันปัน” พร้อมเปิดรับผู้ป่วย Covid-19 ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษแล้วนะคะ


ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ความไว้วางใจ ให้ อีโคเอ็นได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยติดตั้งระบบเครื่องฟอกอากาศ และห้องแรงดันบวก แรงดันลบ ภายใน”ศูนย์พักคอย ตันปัน”ทั้งหมด 


เราขอเป็นหนึ่งในกำลังใจให้กับทุกคนได้ก้าวผ่านวิกฤตโควิค-19 นี้ไปด้วยกัน


อีโคเอ็น เยี่ยมเย็น เน้นประหยัดพลังงาน