ความรู้เกี่ยวกับระบบ อีแวป

Evaporative Cooling System หรือ อีแวป หรือ Evap
เป็นระบบการทำความเย็นด้วยการระเหยของน้ำ
เป็นการลดอุณหภูมิของอากาศเพื่อให้อากาศมีอุณหภูมิที่ลดลง
เหมือนกับการที่เรายืนบริเวณน้ำตกและมีความรู้สึกเย็นสบาย เนื่องจากลมได้พัดผ่านละอองน้ำแล้ว ทำให้ลมมีอุณภูมิที่ลดลง

Evaporative Cooler หรือ เครื่องทำลมเย็น
ด้วยการระเหยของน้ำ ได้ใช้หลักการข้างต้นมาประยุค โดยใช้พัดลมดูดอากาศผ่านแผง
Cellulose เพื่อ เป็นตัวกลางในการดูดความร้องของลมก่อนจ่ายลม โดยผ่านทาง ท่อส่ง
และจ่ายออกผ่านหัวจ่ายลม ตามบริเวณที่ต้องการ โดยปกตินั้นสามารถลดอุณหภูมิลงได้ถึง
5-7 องศา ซึ่งขึ้นกับสภาพอากาศภายนอก อีกทั้งมีความรู้สึกที่เย็นลงได้อีก 2-3 องศา
เนื่องจากมีลมพัดผ่านร่างกายเหมือนกับการเปิดพัดลมแล้วรู้สึกเย็นทั้งที่อุณหภูมิไม่ได้ลดลง
ซึ่งเราเรียกปรากฎการณ์นี้ว่า Wind Cill Effect หรือ ผลกระทบลมเย็น ซึ่งถ้า
พื้นที่เป็นบริเวณที่เป็นพื้นที่ปิด อาจต้องติดตั้งระบบระบายอากาศ เพื่อป้องกันความชื้นสะสมด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับ
- อุณหภูมิลดลง 7 - 10 องศา เมื่อเทียบกับอุณหภูมิภายนอก
- ลมเย็นที่ได้เป็นอากาศสดชื่น ช่วยระบายกลิ่นอับ และ อากาศถ่ายเทได้ดี
- ทำให้สภาพแวดล้อม การทำงานดี นำไปสู่การผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- สามารถทำความเย็นให้กับพื้นที่โรงงานที่เป็นพื้นที่เปิด/ปิด
- ประหยัดต้นทุนการใช้พลังงาน เมื่อเทียบกับระบบปรับอากาศถึง 90%
- การทำความเย็นด้วยวิธีทางธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยสาร CFC
- สามารถบำรุงรักษาง่าย ราคาถูก ตัวเครื่องมีอุปกรณ์การทำงานไม่ยุ่งยา ซับซ้อน