ประโยชน์ของระบบทำความเย็นหรือระบบอีแวปเปอเรทีฟ (Evaporative System)

ประโยชน์ของระบบทำความเย็นหรือระบบอีแวปเปอเรทีฟ (Evaporative System)

 

โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยจะต้องมีนโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางอากาศ ในส่วนนี้มาดูกันว่าเมื่อเรามีระบบทำความเย็นหรือระบบอีแวปเปอเรทีฟ (Evaporative System) เราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างกับสิ่งนี้

 

1. ในสภาวะห้องทำงาน สถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีภาวะปิด ระบบทำความเย็นหรือระบบอีแวปเปอเรทีฟ (Evaporative System) สามารถควบคุมระดับสิ่งปนเปื้อนในอากาศให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้

2. ระบบระบบทำความเย็นหรือระบบอีแวปเปอเรทีฟ (Evaporative System) สามารถควบคุมความร้อน ความชื้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในการทำงาน ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกสบาย ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดี และในทางตรงกันข้าม หากผู้ปฏิบัติหน้าที่รู้สึกไม่สบายอันเกิดจากความร้อนและความชื้น จะทำให้หงุดหงิด เสียสมาธิ อึดอัด และในที่สุดก็จะมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ อันนำไปสู่ผลผลิตที่ตกต่ำ หรืออาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

3. ระบบทำความเย็นหรือระบบอีแวปเปอเรทีฟ (Evaporative System) จะป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยและการระเบิด เพราะในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทจะมีการใช้สารเคมีที่เป็นตัวทำละลายในกระบวนการผลิต ซึ่งหากมีไอสารของตัวทำละลายฟุ้งกระจายในปริมาณเข้มข้น โดยไม่มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม หากเมื่อใดเกิดมีความร้อนหรือประกายไฟในบริเวณนั้น ก็จะทำให้เกิดการติดไฟลุกไหม้ได้

4. ระบบทำความเย็นหรือระบบอีแวปเปอเรทีฟ (Evaporative System) ที่ดี จะช่วยประหยัดทรัพยากร ตัวอย่างเช่น ระบบดักเก็บวัสดุที่ฟุ้งกระจายในสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม ก็จะนำสิ่งนั้นมาใช้ประโยชน์ได้อีก รวมถึงลดปัญหาต้นทุนการกำจัด จัดการความสกปรก ไม่เป็นระเบียบของการฟุ้งกระจายของวัสดุ และนอกจากนี้จะช่วยให้สถานประกอบการนั้นมีสุขอนามัยที่ดีไม่ก่อให้เกิดโรคจากมลภาวะทางอากาศ

 

ECOEN เยี่ยม เย็น เน้นประหยัดพลังงาน
The Ecology of Engineering

 

สนใจติดต่อ
Tel : +66 (0) 2 592-2656
Phone : (084) 512-6556
Fax : +66 (0) 2 592-2875
Email : sales@ecoen.co.th, ecoenthailand@gmail.com
www.ecoen.co.th