หลักการทำงานบนที่สูง

เมื่อทำงานบนที่สูง สิ่งสำคัญคือทุกคนที่ทำงานจะต้องปลอดภัยในการทำงาน

 

ซึ่งงานส่วนใหญ่ที่อีโคเอ็น (ECOEN) ได้รับนั้น ไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้งเครื่องทำลมเย็น หรือพัดลมอีแวป (Evap) งานติดตั้งระบบปรับอากาศ และงานติดตั้งระบบระบายอากาศต่างๆ ล้วนเป็นงานที่ต้องทำงานบนที่สูงเกือบทั้งสิ้น

ดังนั้นทีมงานของอีโคเอ็น (ECOEN) ที่จะทำงานบนที่สูงได้นั้น จะต้องผ่านการอบรมการทำงานบนที่สูงก่อนเสมอ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานบนที่สูงได้ เพื่อให้รู้หลักการใช้อุปกรณ์เซฟตี้ที่เหมาะสม และสามารถช่วยเหลือหรือประเมินสถานะการณ์หากมีเหตุฉุกเฉินใดที่เกิดขึ้นในขณะทำงานบนที่สูงได้

 

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ควรปฏิบัติดังนี้

 • การทำงานบนที่สูงเกิน 2 เมตรขึ้นไป จะต้องมีการป้องกันการตกหล่น และมีการติดตั้งนั่งร้าน
 • การทำงานบนที่สูงเกิน 4 เมตรขึ้นไป ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยหรือสายช่วยชีวิต ต้องมีตาข่ายนิรภัยรอง และมีราวกันตก
 • ช่องเปิดหรือปล่องต่างๆ ต้องมีฝาปิด หรือรั้วกั้นความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร
 • ทำงานบนที่ลาดชันเกิน 15 องศา ต้องมีการติดตั้งนั่งร้าน
 • อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้บนที่สูง ต้องมีการผูกยึด ไม่ให้ตกลงมาด้านล่าง
 • การใช้บันไดแบบเคลื่อนย้ายได้ มุมบันไดที่อยู่ตรงข้ามกับผนังที่พิง จะต้องวางทำมุม 75 องศา
 • การใช้รถเครน ต้องมีแผ่นเหล็กรองขาช้าง เพื่อป้องกันการวางไม่ได้ระนาบหรืออ่อนตัว ซึ่งคนขับรถเครนและผู้ให้สัญญาณต้องผ่านการอบรม และรถเครนต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเข้าใช้งานในเขตหวงห้ามทุกครั้ง

นอกจากหลักความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงแล้ว ยังมีกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการทำงานบนที่สูง ทั้งขั้นตอนก่อนเริ่มทำงาน ขั้นตอนการปีนขึ้นที่สูง และกฎในการทำงานบนที่สูง 

กฎพื้นฐานก่อนการทำงานบนที่สูง

 • ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ได้รับมอบหมายและมีคุณสมบัติในการทงานบนที่สูง
 • สวมใส่เครื่องแต่งกายให้รัดกุมและเรียบร้อย
 • เลือกจุดยึดที่แข็งแรงสามารถรองรับแรงกระเมื่อเกิดการตกได้
 • สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะทำงานเสมอ ได้แก่ ถุงมือที่ปราศจากน้ำมัน รองเท้านิรภัย เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว (Full body harness) และสายช่วยชีวิต (Lanyard, SRL) เป็นต้น
 • เตรียมแผนการช่วยเหลือ และอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น Tripod และ Winch เป็นต้น
 • การขึ้นหรือลงบันไดแนวตั้ง ให้ขึ้นลงทีละคน
 • บันไดจะต้องถูกจับยึดให้แน่นและมั่นคง
 • ขณะขึ้นหรือลงบันได ให้จับขอบบันไดด้วยมือ 2 ข้าง และก้าวขึ้นลงด้วยความเร็วปกติ
 • ห้ามถือเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ใดๆ ขณะปีนขึ้นลงบันได หากมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้งาน ให้พกพาโดยการใส่ไว้ในกระเป๋าที่ติดกับเข็มขัดเท่านั้น

กฎการทำงานบนที่สูง

 • ห้ามทำงานบนที่สูงเพียงลำพังคนเดียว
 • ห้ามเคลื่อนไหวตัวรวดเร็ว เมื่อทำงานสูงกว่าพื้นดินเกิน 2 เมตร
 • ห้ามโยนสิ่งของหรือเครื่องมือให้แก่ผู้อยู่บนที่สูง
 • ห้ามทิ้งสิ่งของหรือเครื่องมือลงสู่เบื้องล่าง
 • การตัด การเชื่อมบนที่สูง ให้ตรวจสอบและเคลื่อนย้ายเชื้อเพลิง และสารไวไฟทุกชนิดในพื้นที่เบื้องล่างก่อน รวมถึงขณะตัดหรือเชื่อม ให้ทำด้วยความระมัดระวัง
 • ผู้ควบคุมงานต้องดูแลไม่ให้ใครเดินผ่านเบื้อล่างจุดทำงาน
 • ระวังขอยกหรือ Hanger ชน เมื่อจำเป็นต้องทำงานในเส้นทางของขอยก
 • ขณะยืนบนหลังคากระเบื้อง ห้ามเหยียบที่แผ่นกระเบื้องโดยตรง

         กฎต่างๆ รวมถึงข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเหล่านี้จะไม่เกิดประสิทธิภาพ หากผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงานไม่นำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ที่มา : SAFESIRI (THAILAND)

 

อีโคเอ็น รับออกแบบ ติดตั้ง ระบบระบายอากาศ และปรับอากาศ แบบครบวงจร

 

ECOEN เยี่ยม เย็น เน้นประหยัดพลังงาน

The Economical Energy and Engineering

 

สนใจติดต่อ

Tel. : (02) 592-2656

Phone : (084) 512-6556

Fax : (02) 592-2875

Line : @ecoen

Email : ecoenthailand@gmail.com

Instagram : ecoen_thailand