ป้ายเครื่องหมายเตือนความปลอดภัย 5 ประเภท

 

  

           หลักความปลอดภัยอีกหนึ่งอย่างที่อีโคเอ็น (ECOEN) ให้ความสำคัญเสมอเมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานแล้วนั้น จะต้องมีการติดตั้งกรวย พร้อมเทปกั้นพื้นที่ และการตั้งป้ายความปลอดภัยเขตพื้นที่ทำงานให้ชัดเจน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือข้อกำหนดความปลอดภัย การตั้งป้ายเตือนยังเป็นการเตือนให้ทีมงานที่ปฏิบัติงานนั้น ปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง แจ้งให้ทีมงานทราบว่า แต่ละพื้นที่นั้นกำลังปฏิบัติงานอะไรอยู่ รวมถึงแจ้งเตือนผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือคนนอกให้รู้ว่าควรระมัดระวัง ห้ามเข้าใกล้ และให้ปฏิบัติตามป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยเสมอ

ป้ายความปลอดภัย คือป้ายที่ใช้สัญลักษณ์ภาพหรือข้อความที่เป็นมาตรฐานสากลในการสื่อความหมายเพื่อแจ้งเตือน ห้าม หรือบังคับให้พนักงานหรือบุคคลภายนอกได้ทราบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

             การติดป้ายเตือนในโรงงาน เป็นหนึ่งในข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย ป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ตามมาตรฐาน มอก. 635 ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท

  1. ป้ายห้าม (Prohibition signs) คือห้ามทำพฤติกรรมที่เป็นอันตราย เพื่อความปลอดภัย เช่น ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามจุดไฟ ห้ามสวมรองเท้าแตะ เป็นต้น
  2. ป้ายบังคับ (Mandatory signs) คือบังคับให้ทำการกระทำที่เจาะจง บังคับให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เพื่อความปลอดภัย เช่น ป้ายสวมที่ครอบหู ป้ายสวมหมวกนิรภัย เป็นต้น
  3. ป้ายเตือน (Warning signs) คือ เตือนให้ระมัดระวัง เตือนถึงเขต หรือพื้นที่อันตราย เช่น ป้ายระวังอันตราย ป้ายระวังพื้นลื่น ป้ายระวังวัตถุไวไฟ เป็นต้น
  4. ป้ายแสดงภาวะปลอดภัย (No danger signs) คือ ป้ายที่แสดงภาวะปลอดภัย หรือพื้นที่ที่ปลอดภัย เช่น ป้ายทางหนีไฟ ป้ายจุดปฐมพยาบาล เป็นต้น
  5. ป้ายแสดงอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย (Fire protection equipment signs) คือ ป้ายบอกตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น ป้ายถังดับเพลิง ป้ายสายฉีดน้ำดับเพลิง เป็นต้น

 

ECOEN เยี่ยม เย็น เน้นประหยัดพลังงาน

The Economical Energy And Engineering

 

สนใจติดต่อ

Tel. : (02) 592-2656

Phone : (084) 512-6556

Fax : (02) 592-2875

Line : @ecoen

Email : ecoenthailand@gmail.com

Instagram : ecoen_thailand