โครงการแบ่งปันเพื่อสังคม

บริษัท อีโคเอ็น จำกัด จัดโครงการแบ่งปันเพื่อสังคม โดยการมอบตู้ฆ่าเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 เครื่อง ให้กับทางโรงเรียนโชคชัยรังสิต ซึ่งเป็นโรงเรียนในบริเวณชุมชนใกล้เคียง ได้นำไปใช้ประโยชน์กับคุณครู, ผู้ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กนักเรียนที่กำลังจะเปิดภาคเรียนในเร็วๆนี้

 

การทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมและคนรอบตัว ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยาก แค่ได้เริ่มทำดีจากสิ่งเล็กๆ ก็ช่วยให้เรามีความสุขกับการแบ่งปันและการทำเพื่อสังคมแล้วค่ะ

 

ECOEN เยี่ยม เย็น เน้นประหยัดพลังงาน
The Ecology of Engineering

 

สนใจติดต่อ

Tel. : (02) 592-2656
Phone : (084) 512-6556
Fax : (02) 592-2875
Email : sales@ecoen.co.th
ecoenthailand@gmail.com
Instagram : ecoen_thailand

บริษัท อีโคเอ็น จำกัด จัดโครงการแบ่งปันเพื่อสังคม โดยการมอบตู้ฆ่าเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 เครื่อง ให้กับทางโรงเรียนโชคชัยรังสิต ซึ่งเป็นโรงเรียนในบริเวณชุมชนใกล้เคียง ได้นำไปใช้ประโยชน์กับคุณครู, ผู้ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กนักเรียนที่กำลังจะเปิดภาคเรียนในเร็วๆนี้

 

การทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมและคนรอบตัว ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยาก แค่ได้เริ่มทำดีจากสิ่งเล็กๆ ก็ช่วยให้เรามีความสุขกับการแบ่งปันและการทำเพื่อสังคมแล้วค่ะ

 

ECOEN เยี่ยม เย็น เน้นประหยัดพลังงาน
The Ecology of Engineering

 

สนใจติดต่อ

Tel. : (02) 592-2656
Phone : (084) 512-6556
Fax : (02) 592-2875
Email : sales@ecoen.co.th
ecoenthailand@gmail.com
Instagram : ecoen_thailand