เปิดตัวไปกับโปรเจคใหม่ใหญ่โตที่ลำปาง

"ไม่หวั่นแม้งานมามาก"

 

เปิดตัวไปกับโปรเจคใหม่ใหญ่โตที่ลำปาง

มาตราฐานการทำงานยังเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราคำนึงถึงก่อนเสมอ

อย่างเช่น ทุกครั้งก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน จะมีการจัด Morning Talk ร่วมกัน

และตรวจวัดระดับแอลกอฮอลล์ให้กับคนงานทุกคน

- ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด

- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบ ป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น

ECOEN เยี่ยม เย็น เน้นประหยัดพลังงาน
The Ecology of Engineering

สนใจติดต่อ

Tel. : (02) 592-2656
Phone : (084) 512-6556
Fax : (02) 592-2875
Email : sales@ecoen.co.th
ecoenthailand@gmail.com
Instagram : ecoen_thailand
Website : https://www.ecoen.co.th