งานเช่าพัดลมไอเย็น

งานเช่าพัดลมไอเย็น ไม่ว่าจะงานเล็ก หรืองานใหญ่ เราพร้อมบริการนะคะ

ECOEN เยี่ยม เย็น เน้นประหยัดพลังงาน
The Ecology of Engineering

 

สนใจติดต่อ
Tel : +66 (0) 2 592-2656
Phone : (084) 512-6556
Fax : +66 (0) 2 592-2875
Email : sales@ecoen.co.th, ecoenthailand@gmail.com
www.ecoen.co.th