28 กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนนพรรษา รัชกาลที่ 10

28 กรกฎาคม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนนพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อีโคเอ็น จำกัด